Podmínky

1. Základní ustanovení

Používáním stránek mcservery.eu souhlasíte s níže uvedenými pravidly a podmínkami služby

Návštěvník webových stránek souhlasí se sběrem, záznamem a zpracováním údajů, jako je IP adresa, email, uživatelské jméno. Tyto údaje slouží pro provoz a zlepšování služeb

Registrací souhlasíte se zasíláním newsletteru, z odběru těchto novinek se můžete snadno odhlásit na konci daného emailu.

Nezodpovídáme za uvedené údaje u serverů. Za tyto údaje je zodpovědný uživatel.

Je přísně zakázáno vytěžování databáze nebo obcházení zabezpečení stránek. Nasměrování robotů, data scraping, několikanásobné načtení skriptů za sekundu a podobné není povoleno. V případě porušení bude udělen ban na ip adresu.

2. Uživatelské účty

Každý uživatel smí vlastnit pouze jeden účet, v případě zapomenutého hesla si nechte administrátorem stránek vygenerovat heslo nové.

Je zakázáno se registrovat s nevhodným uživatelským jménem, takové účty budou zablokovány.

Jste odpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Službě a pro jakékoli jiné činnosti nebo akce pod vaším účtem

Souhlasíte, že své heslo neprozradíte žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat pokud se dozvíte o jakémkoli porušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu.

3. Servery

Přidat server může každý registrovaný uživatel, avšak je preferováno aby daný uživatel byl majitelem, administrátorem serveru nebo měl od majitele povolení.

Je zakázáno přidat server za účelem poškození serveru nebo hráče.

Je zakázáno přidávat duplicitní servery, i v případě že server není veřejně vidět (Pokud není server vidět veřejně nebyl zatím schválen).

Před zobrazením serveru veřejnosti bude administrátorem služby zkontrolováno zda splňuje podmínky, vyhrazujeme si právo server smazat bez udání důvodu.

Popis a název serveru musí být pravdivý a aktuální. Také nesmí být příliš krátký.

Je možné přidat odkaz na webovou prezentaci, váš web ale musí souviset s prezentovaným serverem a nesmí být urážlivý nebo jinak porušovat podmínky služby. V případě porušení bude odkaz nebo celý server smazán z databáze.

Je možné přidat odkaz na váš Discord, obsah Discord serveru nesmí být urážlivý nebo jinak porušovat podmínky služby. V případě porušení bude odkaz nebo celý server smazán z databáze.

Je zakázáno přidat server, který je nefunkční.

Neaktivní servery budou vymazány z databáze.

Popis a název serveru nesmí být vulgární, rasistický nebo jinak porušovat pravidla služby a platné zákony.

Pokud na serveru probíhá delší údržba je nutné o tom návštěvníky server listu informovat, například úpravou popisu nebo názvu serveru.

4. Komentáře

Komentáře mohou psát i neregistrovaní uživatelé, pro diskuze používáme službu 3. strany

V komentářích je možné psát recenze k serveru kterého se týkají.

Majitelé serverů mají zakázáno psát recenze ke svému serveru, avšak je vhodné pokud budou na recenze ostatních reagovat nebo odpovídat na případné dotazy

Je zakázáno přidávat urážlivé nebo jinak podmínky porušující komentáře.

Je zakázáno přidávat komentáře které by měli zvýhodnit konkurenční server.

Je zakázáno přidávat komentáře které jsou nerelevantní k danému tématu

V komentářích není dovoleno propagovat jiné webové stránky nebo herní servery

Urážení ostatních uživatelů nebo porušení podmínek pro komentáře bude potrestáno zákazem komentování.

5. Hlasování

Každý registrovaný uživatel může jednou za 24 hodin hlasovat pro jeden server.

Je zakázáno jakkoliv obcházet systém hlasování, v takovém případě budu hlasy serveru resetovány nebo bude server odstraněn z databáze.

Je přísně zakázáno vytvoření více uživatelských účtů pro ovlivnění hlasování.

Je zakázáno k hlasování používat jakoukoliv automatizaci (roboti).

Využití votifieru je na zodpovědnosti majitele serveru. mcservery.eu nezodpovídá za jakékoliv možné škody

Pokud zvolíte na server listu odměňování hráčů pomocí votifieru, je na majiteli serveru aby správně nastavil tzv. cooldown pluginu. V opačném případě by se mohlo stát že si hráč přidělí hlasy na serveru navíc.

6. Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny ani kontrolovány službou mcsevery.eu.

mcservery.eu nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že mcservery.eu nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo domněle způsobenou používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakékoli takové webové stránky nebo služby.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

7. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pro provoz projektu McServery.eu shromažďujeme pouze nezbytně nutné údaje pro zajištění služeb a chodu těchto webových stránek.

a) Zdroj osobních údajů:

1. Registrace uživatele

b) Údaje, které uchováváme:

1. Přezdívka uživatele

2. IP Adresa

3. E-mailová adresa

4. Heslo

5. Datum registrace

6. Datum posledního přihlášení

c) Sdílení osobních údajů:

Osobní údaje sdílíme se společnostmi:

1. Google

Pokud uživatel nahraje, odešle nebo uloží obsah do, anebo prostřednictvím našich služeb, poskytuje nám právo k užití, uchování, úpravě a publikaci. Při procházení webových stránek se prostřednictvím služby Google Analytics zaznamenávají údaje o přístupu a způsobu používání webových stránek mcservery.eu

Dodavatelé třetích strán včetně společnosti Google používají soubory cookies k zobrazení reklam na základě předchozích návštěv uživatele na těchto webových stránkách. Díky těmto souborům může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich zájmů.

Práva uživatele:

Uživatel může požádat o kopii, výmaz nebo změnu osobních údajů a to prostřednictvím emailu na adresu [email protected]

8. Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, pokusíme se o ní informovat alespoň 30 dní předem, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používání po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím službu používat.

Aktualizováno ke dni 23. 1. 2023